Oferujemy najwyższej jakości druk w technice offsetowej.

Oferujemy pełnokolorowy druk arkuszowy techniką offsetową na papierze i kartonie o zróżnicowanej gramaturze i  formacie z zastosowaniem uszlachetnień (np. foliowanie, lakierowanie, lakierowanie wybiórczo).
Wykonujemy również obróbkę introligatorską: falcowanie, szycie, klejenie, sztancowanie, tłoczenie, wykrawanie.


Wykonujemy:

katalogi,
foldery,
książki,
czasopisma,
plakaty,
zaproszenia,
pocztówki,
teczki,
naklejki,
bloczki,
wizytówki,
ulotki,
kalendarze,
planery i wiele innych.


Offset printing (flyers, folders, catalogues).

We offer offset printing of the highest quality.
We offer full-colour sheet printing with the use of offset technique on a paper and cardboard of differentiated babsi weight and format using refinement (e.g. foliation, lacquering, selective lacquering)
We also provide services in the field of bookbinding processing: folding, sewing, gluing, stamping, pressing, cutting out.

We prepare:

catalogues,
folders,
books,
magazines
posters
invitations,
postcards,
paper files,
stickers,
notepads,
calling cards,
flyers,
calendars,
planning notebooks and more.