Firma GreeMi zajmuje się kompleksową reklamą wizualną dla firm, instytucji i organizacji.

Specjalizujemy się w tworzeniu wydruków wielkoformatowych znajdujących szerokie zastosowanie w ekspozycjach reklamowych.

· banery reklamowe, siatki na ścianach i elewacjach budynków,
· billboardy, plakaty,
· tablice reklamowe i słupy informacyjne,
· reklamy podświetlane,
· grafiki na pojazdach i na witrynach sklepowych,
· nalepki - standardowe i podłogowe,
· systemy wystawiennicze i dekoracje wnętrz,
· oraz inne media wspomagające kampanie reklamowe.

Druk solwentowy wykonuje się przy użyciu tuszy wyprodukowanych w oparciu o rozpuszczalniki organiczne.

Druk UV to aktualnie najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie wielkoformatowego druku cyfrowego na wszelkiego rodzaju materiałach płaskich. Druk wykonywany jest bezpośrednio na materiale sztywnym przy zastosowaniu atramentów utwardzanych na powierzchni podłoża za pomocą lamp UV. Dzięki temu eliminuje się wszelkiego rodzaju prace związane z wyklejaniem wydruków.

Druk w technologii UV z białym poddrukiem daje szerokie możliwości zadruku niemal na każdym podłożu płaskim, jak i podawanym z roli. Opcja obsługi białego atramentu pozwala na poddrukowanie mediów lub przedmiotów o innym kolorze niż biały oraz nadruk na transparentnych materiałach, które mają być podświetlane.

Wydruki wykonane w technologii UV charakteryzyją się doskonałym nasyceniem kolorów oraz niespotykaną w innych technologiach wielkoformatowych niemal fotograficzną jakością obrazu. Zadrukowane materiały mogą być eksponowane wewnątrz, a dzięki odporności na wilgoć i promienie słoneczne również na zewnątrz. Żywe kolory nie blakną na słońcu nawet przez kilka lat.GreeMi Advertising Group provides complex, visual advertisement services to companies, organizations and institutions.
We are specialized in creating large-format printing, which is widely useful as advertising exposure.
• advertising banners, nets situated on the walls and building elevations,
• billboards, posters,
• advertising boards and poster pillars,
• backlit advertisement,
• graphic designs on cars and shopping windows,
• labels - standard and floor labels,
• exhibition systems and interior decoration,
• and other media, which supports advertising campaigns,

Solvent printing is made with the use of printing ink, which is produced on the basis of organic dissolvents.
UV printing is at the moment the latest solution in the field of large-format digital printing on the variety of flat materials. The printing is made indirectly on the stiff material with the use of ink which is indurated on the surface of basis by means of UV lamps. Thanks to that we eliminate every sort of work related to pasting printing.
Printing using the UV technology with the white ground print gives us the opportunity to make the final printing nearly on the every type of a flat surface as well as surface served form the roll. White ink usage option enables us to make a ground printing of media or the things with different colour than white and to print on the transparent materials, which are supposed to be backlit.
Printing made with UV technology is characterized by excellent colour saturation and unusual nearly photographic quality of the picture, which is not common with other kinds of large-format technologies. Printed materials can be used as an internal exposure and thanks to water-proof features and resistance to the sun as an external exposure as well. Vivid colours do not fade while being exposed to the sun even for few years.przygotowanie druku - druk wielkoformatowy [548.25kB]