Wykonujemy konstrukcje wolnostojące jak i konstrukcje do montażu reklam na ścianach budynków,
dachach, balkonach itp.
Konstrukcje wolnostojące przeznaczone są do ekspozycji jednostronnej lub dwustronnej
tablic reklamowych, wykonujemy je z profili stalowych.

Oferujemy wykonanie i montaż każdej konstrukcji reklamowej,
począwszy od małych np. 1 m2, skończywszy na bardzo dużych ,do kilkadziesięciu m2.
(np. konstrukcje pod telebimy)

Konstrukcje do montażu banerów lub siatek mesh na ścianach budynków możemy podzielić
na konstrukcje lekkie i trwałe. Konstrukcja lekka wykonana jest z linki
stalowej przykotwionej do ściany i naciągniętej za pomocą śruby rzymskiej.
Konstrukcja trwała wykonana jest z profila stalowego 2x2 cm lub grubszego w
zależności od potrzeb i wymiarów powierzchni reklamowej.


We perform free-standing constructions as well as constructions allocated to advertisement assembly on the walls of buildings, on roofs, balconies etc. Free-standing constructions are allocated to one-sided or bilateral exposition of advertising boards and they are made of steel profiles.

We offer performing and assembling every advertising construction, staring from small e. g. 1m2 finishing with large, several dozen of m2.( e. g. constructions allocated to telebims)

Constructions intended to banners and mesh nets on wall of biuildings can be divided into lightweight construction and permanent construction. Lightweight construction is made of steel line attached to the wall and stringed with use of turnbuckle. Permanent construction is made of 2x2 centimetre steel profile or thicker steel profile depending on necessity and measurements of advertising sphere.