Realizacje:

REKLAMA ŚWIETLNA

Litery świetlne są doskonałą formą reklamy przestrzennej zarówno informacyjnej jak i brandingowej.

Litery 3D wykonujemy z aluminium i z tworzyw sztucznych. Lico liter przestrzennych wykonane jest z płyt pleksi, boki z taśmy aluminiowej. Jako oświetlenie wykorzystujemy diody LED. Profesjonalny i efektowny wygląd liter przyciągnie wzrok klientów.

Kasetony świetlne jest jednym z bardziej popularnych form reklamy świetlnej. Wykonujemy kasetony w różnych technologiach, jako oświetlenie stosujemy energooszczędne diody LED.

Neony świetlne doskonale nadają się jako reklama wewnętrzna jak i zewnętrzna. Charakteryzują się niskim poborem mocy, a nocą wyróżniają się na tle innych reklam.

Poza powyższymi w naszej ofercie znajdziecie Państwo inne formy reklam świetlnych: pylony, wyświetlacze LED, prezentery i inne.


Luminous advertising.

Luminous letters are a great form of advertising for both spatial information advertisement and branding advertisement.

3D letters are made of aluminum and plastics. Face of spatial letters is made of plexiglass panels and the sides are made of aluminum tape. As lightening we use LEDs. Professional and attractive appearance of the letters will definitely draw customers attention.

Luminous panels are one of the most popular forms of luminous advertising. We make panels using various technologies, as a lightening we use energy-saving LEDs.

Luminous neons are ideal as an external and internal advertising. They are characterized by low power consumption, and at night they stand out from other advertisements.

In addition to these in our offer you will find other forms of luminous advertising: pylons, LED displays, presenters and others.