SITODRUK jest techniką graficzną, dzięki której wykonywujemy wielokolorowe nadruki na tkaninie, papierze, plastiku, folii. Technika ta polega na przygotowaniu matrycy
z drobnej siatki naciągniętej na aluminiowej ramie, na której wykonuje się szablon ze światłoczułej emulsji. Następnie za pomocą gumowych rakli przeciska się farbę przez
przygotowany szablon przenosząc tym samym farbę na materiał, plastik oraz folię.

Sitodruk najczęściej stosuje się do wykonywania nadruków na koszulkach, bluzach, parasolach, torbach, materiałach transferowych i innych płaskich powierzchniach.

Sitodruk posiada wiele zalet, przez co jest chętnie wykorzystywany w trakcie tworzenia materiałów reklamowych. Cechuje go duża trwałość mechaniczna, a przede wszystkim
odporność na czynniki atmosferyczne i wodę.

TAMPONDRUK
to metoda nadruku polegająca na nakładaniu trwałej farby drukarskiej za pomocą miękkiego, gładkiego stempla zwanego tamponem. Za pomocą tamponu o odpowiednim
kształcie wykonywany jest nadruk na nierównych i nieregularnych powierzchniach.

W tampondruku dzięki dobraniu odpowiedniej farby możliwe jest drukowanie na podłożach takich, jak tworzywa sztuczne (m.in. plastik, guma, szkło, metal, drewno itd.).
Tampondruk stosuje się do wykonywania nadruków na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, od długopisów, zapalniczek, breloków i innych.


TERMOTRANSFER
Technika polegająca na przenoszeniu nadruków przy pomocy pras termotransferowych na różnego rodzaju materiały. Termotransferowe nadruki stosuje się szeroko przy znakowaniu koszulek czy czapeczek.

FLEX/FLOCK - trwała i efektowna technika wykonywania zdobień. Polega na naniesieniu wyciętej na ploterze specjalnej folii, którą wgrzewa się w wysokiej temperaturze za pomocą prasy termicznej.
Estetyka, jakość i trwałość są bezkonkurencyjne w porównaniu z innymi metodami druku na tkaninach. Nadruki wykonane tą techniką charakteryzują się idealnym kryciem powierzchni,

wyrazistością kolorów, stałością barw oraz wysoką odpornością na ścieranie i spieranie. Dzięki folii FLEX uzyskujemy gładką powierzchnię, natomiast FLOCK umożliwia meszkowaty nadruk.
Technika FLEXU i FLOCKA sprawdza się zarówno przy drobnych nadrukach na koszulkach bawełnianych, kombinezonach roboczych i innych tekstyliach, jak przy dużych napisach reklamowych.


SCREEN PRINTING is a graphic technique thanks to which we perform many-hued printing on fabrics, paper, plastic and foil. This technique is all about preparing matrix made of small net stringed on aluminum frame on which template of photosensitive emulsion are made. Then with the use of rubber squeegee we squeeze paint through prepared template which causes the paint to cover material, plastic or foil.
Screen printing is very often used to make printings on T-shirts, jumpers, umbrellas, bags, transfer materials and other plastic surfaces.
Screen printing has many advantages and because of that it is commonly used while producing advertising materials. It is also characterized by huge mechanical durability, primarily resistance to weather and water.

PAD PRINTING is a method of printing which is about putting durable printing paint with use of light, smooth stamp called pad. With the use of pad adapted to the proper shape we make printing on uneven and irregular surfaces.

While using pad printing, thanks to proper paint it is possibile to print on surfaces like plastics, rubber, glass, metal, wood etc.

Pad Printing is used mainly to print on surfaces which are very diversed, starting from pens, lighter, keychain and etc.

THERMOTRANSFER
Technique which is all about transfering printing with the use of thermotransfer machine on variety of materials. Thermotransfer printing are used widely with labeling T-shirts and caps.

FLEX/FLOCK – durable and effective technique used to make decorations. It is all about putting special foil cutted on plotter which is then heated in high temperature with use of thermo machine.
Esthetics, quality and durability are unbeatable comparing to other methods of printing on fabrics. Printings made by this technique are characterized by perfect surface covering, colour expressiveness, colour durability and high resistance to pulverizing and laundering. Thanks to FLEX foil we obtain smooth surface whereas FLOCK enables “mossy” printing.

FLEX and FLOCK technique is good for small printing on cotton T-shirts, working suits and other fabrics, as well as for large advertising texts.