Grupa Reklamowa GreeMi zajmuje się kompleksowo reklamą wizualną dla firm, organizacji i instytucji.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GreeMi istnieje od 2005 roku i od samego początku swojego istnienia specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm. Nasz zespół kreuje wizerunek firm i organizacji. Wiemy, jak trafić do Twoich potencjalnych klientów. Działalność firmy wiąże się z odkrywaniem coraz nowszych rozwiązań i szukaniem oryginalnych pomysłów przy tworzeniu wizerunku i promocji firmy.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Służymy doradztwem w zakresie długoterminowej reklamy.

Naszymi zaletami są profesjonalizm, szybkość działania, elastyczność, znajomość szybko zmieniającego się rynku.

Każde zlecenie rozpatrywane jest indywidualnie.

Podstawą przygotowania skutecznej reklamy zewnętrznej jest ścisła współpraca z Klientem.
Pierwszym etapem realizacji usługi jest szczegółowa analiza potrzeb i przygotowanie wstępnego projektu reklamy.
Po uzyskaniu akceptacji, przystępujemy do produkcji, by w dalszej kolejności dokonać realizacji w dogodnym dla Klienta terminie.

Jesteśmy bezpośrednim wykonawcą produktów związanych z reklamą wizualną. Samodzielne wykonywanie zleceń pozwala nam na gwarantowanie najwyższej jakości, oferowanie najkrótszych możliwych terminów a wszystko to przy zachowaniu poziomu cenowego, który wierzymy, iż będzie dla Państwa atrakcyjny.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.


About Us


GreeMi Advertising Group provides complex, visual advertisement services to companies, organizations and institutions.
GreeMi has established since 2005 and since the beginning the firm is specialized in providing complex services to companies. Our team creates the image of companies and organizations. We know how to attract prospective clients. Activity of our company is aimed at continuous exploration of new solutions and searching for original ideas in the field of image and advertising the company.
We provide consultancy in the region of long-term advertising.
Our advantages are: professionalism, rapid action, flexibility, awareness of fast-changing market.
Every commission is examined individually.
The basis of preparing effective external advertisement is precise cooperation with client. The first stage of providing the service by our firm is detail analysis of necessities and then preparing preliminary design of the advertisement. After our client accepts the project, we start production to carry out the order at the client’s convenience.
We are direct contractor of products related to visual advertisement. Our firm carries out the orders independently and that enables us: to guarantee the highest possible quality, offer the shortest order time with price level, which we believe will be attractive for our clients.
See our offer for more details.