Realizacje:

Namioty i hale namiotowe.

Zajmujemy się produkcją, sprzedażą namiotów halowych o powierzchni od 25 m2.
Nasze produkty powstają z zamkniętych profili ze stali ocynkowanej ogniowo (system jakości zgodny z PN-EN ISO 1461) posiadającej świadectwo jakości.

Namioty oferowane przez naszą firmę znajdują szerokie zastosowanie i są niebywałym udogodnieniem nawet w miejscach szczególnie narażonych na działanie wiatrów lub opady śniegu.

Konstrukcje namiotów produkowane są z pełnych profili stalowych zaś ich materiałem okryciowym jest powłoka PVC posiadająca atest przeciwpożarowy na trudnopalność.

Na wszystkie produkty udzielamy 24 miesięcznej gwarancji

aswe aswe aswe
Namioty oferowane przez naszą firmę znajdują szerokie zastosowanie i są niebywałym udogodnieniem nawet w miejscach szczególnie narażonych na działanie wiatrów lub opady śniegu. Konstrukcje namiotów produkowane są z pełnych profili stalowych zaś ich materiałem okryciowym jest powłoka PVC posiadająca atest przeciwpożarowy na trudnopalność. W dogodnych warunkach atmosferycznych montaż /demontaż można przeprowadzić w sposób bardzo płynny, w krótkim czasie – dzięki czemu pozwala nam to na sprawne zwalnianie zajmowanego terenu.
aswe aswe aswe
Decydując się na stal jako główny materiał konstrukcyjny mieliśmy na myśli dobro Klienta.
Wybór ten tłumaczą mocne argumenty: obniżenie kosztów produkcji, konkurencyjne ceny końcowe, najlepsze parametry wytrzymałościowe.
Konstrukcje powstają ze stali ocynkowanej ogniowo i galwanicznie – dzięki temu są doskonale zabezpieczone antykorozyjnie, nawet po uszkodzeniu ich zewnętrznej warstwy. Na wszystkie produkty udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.


Hale namiotowe, dzięki swojej wszechstronności i możliwości wykorzystania ich w różnego rodzaju przedsięwzięciach, są bardzo popularne. Służą do magazynowania materiałów a także do organizacji różnych uroczystości (jak wesela czy bankiety). Są estetyczne i nieskomplikowane w montażu.

Podstawą każdego naszego namiotu jest szkielet zbudowany ze stalowych profili. Wszystkie elementy szkieletu hali namiotowej poddawane są procesowi cynkowania ogniowego, dzięki czemu są one na wiele lat zabezpieczone przed korozją.
Jako poszycie namiotu stosujemy atestowane, ognioodporne materiały plandekowe.

Wybór rodzaju konstrukcji zależy głównie od wymiarów namiotu i jego przeznaczenia. Namioty lekkie o lekkiej konstrukcji szkieletu, łatwe do montażu i demontażu idealne są na imprezy, lub magazyny sezonowe. Namioty ciężkie masywniejsze i bardziej odporne na warunki atmosferyczne, są to namioty całoroczne. We wszystkich naszych namiotach stosujemy konstrukcję modułową. W standardzie oferujemy moduły o długości 5 m.

Nasze hale namiotowe, można w dowolnym momencie szybko zdemontować i przenieść w inne dogodne miejsce. Bezpieczna eksploatacja hal i namiotów wymaga zakotwiczenia do podłoża.

Szczegóły techniczne:
hale namiotowe



Tent halls and tents manufacturing.

We deal with production and selling of tent halls of surface of 25m2. Our products are created out of closed steel profiles made of igneous zinc-plated steel (quality system according to PN-EN ISO 1461) which has quality certificate.
Tents offered by our company are widely used and they are unheard-of improvement even in places mainly exposed to the wind or snow.

Tent constructions are made of solid steel sections and their coating material is PVC which has fire certificate for flammability.

All products come with a 24 month warranty.
 
     
 Tents offered by our company are widely used and they are unheard-of improvement even in places mainly exposed to the wind or snow.  Tent constructions are made of solid steel sections and their coating material is PVC which has fire certificate for flammability.  In favorable weather conditions, assembly / disassembly can be done in a very smooth way, in a short time - so that it allows us to efficiently release the occupied land.
     
 Deciding on steel as the main construction material we had in mind the good of the customer.
This choice can be explained with strong arguments like reducing production costs, competitive price and the best strength parameters.
 Structures formed from galvanized steel - this is perfectly protected against corrosion, even after damaging their outer layer.


 
 All products come with a 24 month warranty.





 

Tent halls thanks to its versatility and the possibility of using them in all sorts of ventures, are very popular. They are used for storage of materials and the organization of various events (such as weddings and banquets). They are esthetic and simple to install.

The basis of each of our tent is skeleton made of steel profiles. All elements of the skeleton of the tent are subjected to hot-dip galvanizing process, so that they are protected for years against corrosion.
As the skin of the tent we use certified, fire-resistant tarpaulin material.
Selection of the type of construction depends mainly on the dimensions of the tent and its intended use. Light tents with lightweight frame, easy to assemble and disassemble are ideal for events or seasonal storage. Heavy massive tents more resistant to weather are year-round tents. In all our tents we use a modular design. The standard modules in our offer are 5 metere modules.

Our tent halls can be easily dismantled and moved to another suitable place at any time. Safe operation of halls and tents require anchoring to the ground.

Technical details: