Realizacje:

Studio Graficzne

Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie poligrafii, projektowania graficznego i druku:
katalogów, folderów, ulotek, plakatów, standów, etykiet, naklejek, kalendarzy, formularzy, opakowań.
Realizujemy projekty różnego rodzaju akcydensów tj. wizytówki, papiery firmowe, koperty, teczki firmowe, skład i łamanie tekstów gazet i czasopism, obróbkę zdjęć.


Graphic studio.
We provide variety of services in the field of polygraphy, graphic projects and printing: catalogues, folders, flyers, posters, stands, labels, stickers, calendars, forms and wrappings.
We carry out variety of jobbing projects that is calling cards, headed paper, envelopes, files, composition and preparation for newspapers and magazines printing and photos processing.