Realizacje:

Reklama na samochodach.

Reklama na samochodach to jedna z lepszych form reklamy zewnetrznej,
poprzez swoją mobilność widoczna w wielu miejscach, dociera
do szerokiej grupy potencjalnych klientów. Ciekawie oklejony
samochód przyciąga uwagę kierowców i pieszych, stając się idealną
wizytówką reklamującej się firmy. Jeżdząca reklama jest doskonałym
uzupełnieniem całej reklamy wizerunkowej przy stosunkowej niskim nakładzie finansowym.
Oferujemy kompletne usługi w zakresie oklejania samochodów osobowych i
dostawczych, poprzez zaprojektowanie reklamy, produkcję folii oraz aplikację folii na pojazd.


Zmiana koloru auta.

Oferujemy również całkowitą zmianę koloru auta. (szeroki wybór kolorów, folie karbonowe, kameleon....).
Oklejamy również wybrane elementy auta przykładowo sam dach, albo lusterka.


Advertising on vehicles.

Advertising on vehicles is one of the best forms of external advertising due to its mobility which is visible in many places and reaches wide group of prospective clients. Interestingly covered vehicle draws drivers and pedestrians attention and becomes perfect calling card of advertised company.

Travelling advertisement is an excellent addition to the entire advertisement image with relatively low-cost effort.

We provide complex services in the field of covering personal cars and commercial vehicles with advertisements by preparing advertisements project, producing foil and putting foil on the vehicle.


Vehicle colour changes.

We also offer complex colour change of a vehicle (rich colour gamut, carbonic foils, chameleon….).
We cover selected parts of a vehicle as well, like for example car’s roof only or car’s mirrors.